Aktuell

29.08.2019 19:00
Kommandanten-Rapport SGV

Hptm Fuchser Beat
nur 1 Person pro Feuerwehr
Kommando
30.08.2019 17:00
Mannschaft 4
Hauptübung (Nacht der offenen Tore SFV)
Lt Zingg Marion
Ganze Feuerwehr
31.08.2019 00:00
Jugendfeuerwehr
Tag der offenen Tore SFV
Lt Kläntschi Christoph
Jugendfeuerwehr-Leiterteam
02.09.2019 20:00
OF-Treffen, ERFA

Hptm Fuchser Beat
Offiziere
04.09.2019 19:15
Pikett 1/4
Rettungen, Bindungen, Tragarten
Oblt Brunner Patrik
Pikett 1
05.09.2019 19:15
Pikett 2/4
Rettungen, Bindungen, Tragarten
Lt Zingg Marion
Pikett 2
09.09.2019 19:15
Stabssitzung 3, Rekrutierung, Kursplanung
Hptm Fuchser Beat
Stab
09.09.2019 gem. Aufgebot
30
Gfr Krajina Bernard
14.09.2019 00:00
Jugendfeuerwehr
Lt Kläntschi Christoph
Jugendfeuerwehr-Leiterteam
30.08.2019 Nacht der offenen Tore